© Mertzig Asset Management AB 2009-2018

Birger Jarlsgatan 64 A     SE-114 29 Stockholm     info(at)mertzig-am.com

Mertzig Asset Management AB


Förvaltare av aktiefonden Mertzig Equity Fund Sweden

Hem

Om Mertzig Asset Management AB


Fonden Mertzig Equity Fund Sweden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls från Finansinspektionen den 18 mars 2010 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls från Finansinspektionen den 3 oktober 2014. Fondens första handelsdag var den 3 maj 2010.