Mertzig Asset Management AB

Mertzig Asset Management AB förvaltar fonden Mertzig Equity Fund Sweden som är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls från Finansinspektionen den 18 mars 2010 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls från Finansinspektionen den 3 oktober 2014. Fondens första handelsdag var den 3 maj 2010.

Mertzig Asset Management AB

Birger Jarlsgatan 64
SE-114 29 Stockholm

 • Direkt +46 (0)8 588 091 80
 • Fax +46 (0)8 660 31 30
 • Mail info@mertzig-am.com
 • Magnus Mertzig

  VD och ansvarig förvaltare

 • Direkt +46 (0)8 588 091 82
 • Mobil +46 (0)70 421 76 22
 • Mail magnus@mertzig-am.com
 • Christina Börjesson

  Administrativt ansvarig

 • Direkt +46(0)8 588 091 83
 • Mobil +46 (0)70 666 04 79
 • Mail christina@mertzig-am.com
 • Hans Mertzig

  Styrelseledamot & Senior Advisor

 • Direkt +46(0)8 588 091 81
 • Mobil +46 (0)73 347 81 35
 • Mail info@mertzig-am.com
 • Information om Mertzig Equity Fund Sweden

  Om ni inte hittar det ni eftersöker, vänligen kontakta oss.

  Informationsbroschyr

 • Informationsbroschyr
 • Faktablad

 • Faktablad - PRIIP
 • Hållbarhet

  Fonden är en så kallad Artikel 6-fond enligt Disclosureförordningen vilket innebär att Fonden integrerar hållbarhetsrisker utan att främja miljömässiga eller sociala egenskaper eller ha hållbara investeringar som mål.

   

  Aktuell informationsbroschyr för Fonden återfinns under ”Information”.

   

  Övriga hållbarhetsrelaterade upplysningar som Fonden ska lämna finns samlade under Hållbarhet.

  Styrelse

  Anna Ramel, ordförande

  Lars-Åke Bokenberger

  Hans Mertzig