Mertzig Equity Fund Sweden

Fonden Mertzig Equity Fund Sweden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls från Finansinspektionen den 18 mars 2010 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls från Finansinspektionen den 3 oktober 2014. Fondens första handelsdag var den 3 maj 2010.

Mertzig Asset Management AB

Birger Jarlsgatan 64 A
SE-114 29 Stockholm

 • Direkt +46 (0)8 588 091 80
 • Fax +46 (0)8 660 31 30
 • Mail info@mertzig-am.com
 • Magnus Mertzig

  VD & Förvaltare

 • Direkt +46 (0)8 588 091 82
 • Mobil +46 (0)70 421 76 22
 • Mail magnus@mertzig-am.com
 • Hans Mertzig

  Förvaltare & Styrelseledamot

 • Direkt +46(0)8 588 091 81
 • Mobil +46 (0)73 347 81 35
 • Mail info@mertzig-am.com
 • Christina Börjesson

  Administrivt ansvarig

 • Direkt +46(0)8 588 091 83
 • Mobil +46 (0)70 666 04 79
 • Mail christina@mertzig-am.com
 • Information om Fonden

  Om ni inte hittar det ni eftersöker, vänligen kontakta oss.

  Informationsbroschyr

 • Informationsbroschyr
 • Faktablad

 • Faktablad